نمایشگاه آنلاین آثار خوشنویسی استاد عبدالله زاده

نمایشگاه حدیث رحمت

نمایشگاه «حدیث رحمت»

نمایشگاه خوشنویسی «حدیث رحمت» آثار خوشنویسی نسخ، رقاع و نستعلیق استاد عبدالله عبدالله‌زاده 21 تا 29 شهریورماه 1402 افتتاحیه: سه شنبه 21 شهریور ساعت 10

چون عید غدیر اشرف اعیاد است ذکر صلوات بهترین اوراد است شادند اگر جمله محبان چه عجب زیرا که دل آل محمد شاد است

اثر شماره 14

چون عید غدیر اشرف اعیاد است ذکر صلوات بهترین اوراد است شادند اگر جمله محبان چه عجب زیرا که دل آل محمد شاد است رضا

خداوندسه چیزرابه سه چیزدیگرمربوط کرده است وبه طورجداگانه نمی پذیرد

اثر شماره 13

  امام رضاعلیه السلام: خداوندسه چیزرابه سه چیزدیگرمربوط کرده است وبه طورجداگانه نمی پذیرد نماز رابازکات ذکرکرده است هرکس نمازبخواندوزکات ندهدنمازش پذیرفته نیست شکرخودوشکرازوالدین راباهم

خوشنویسی-عمری است تا به راه غمت رو نهاده ایم

اثر شماره 11

عمریست تا به راهِ غَمَت رو نهاده‌ایم روی و ریایِ خَلق به یک سو نهاده‌ایم طاق و رواقِ مدرسه و قال و قیلِ عِلم در