نمایشگاه آنلاین آثار خوشنویسی استاد عبدالله زاده

خوشنویسی - من زار عبدالعظیم الحسنی

اثر شماره 12

امام هادی علیه السلام به مردی از اهالی ری فرمودند: مَن زارَ عَبدالعَظیمِ الحَسَنی(ع) بِرِی کَمَن زارَ الحُسَین(ع) بِکَربَلا اگر قبر عبدالعظیم را در شهر