نمایشگاه آنلاین آثار خوشنویسی استاد عبدالله زاده

خداوندسه چیزرابه سه چیزدیگرمربوط کرده است وبه طورجداگانه نمی پذیرد

اثر شماره 13

  امام رضاعلیه السلام: خداوندسه چیزرابه سه چیزدیگرمربوط کرده است وبه طورجداگانه نمی پذیرد نماز رابازکات ذکرکرده است هرکس نمازبخواندوزکات ندهدنمازش پذیرفته نیست شکرخودوشکرازوالدین راباهم