نمایشگاه آنلاین آثار خوشنویسی استاد عبدالله زاده

خداوندسه چیزرابه سه چیزدیگرمربوط کرده است وبه طورجداگانه نمی پذیرد

اثر شماره 13

  امام رضاعلیه السلام: خداوندسه چیزرابه سه چیزدیگرمربوط کرده است وبه طورجداگانه نمی پذیرد نماز رابازکات ذکرکرده است هرکس نمازبخواندوزکات ندهدنمازش پذیرفته نیست شکرخودوشکرازوالدین راباهم

خوشنویسی - من زار عبدالعظیم الحسنی

اثر شماره 12

امام هادی علیه السلام به مردی از اهالی ری فرمودند: مَن زارَ عَبدالعَظیمِ الحَسَنی(ع) بِرِی کَمَن زارَ الحُسَین(ع) بِکَربَلا اگر قبر عبدالعظیم را در شهر

فاطمة بضعة منّی

اثر شماره 6

روى الشيعة وأهل السنة في كتبهم أن رسول الله قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. (صحيح البخاري 3/1144). وفي بعضها، أنه قال: إنما فاطمة